BIOFEEDBACK

Sodobnega življenja si skoraj ne moremo predstavljati brez stresa, saj nas spremlja na vsakem koraku. Raziskave so pokazale, da je skoraj 90% obiskov pri splošnih zdravnikih in več kot 75% izostankov z dela posledica stresnega življenja. Od vsakega posameznika je odvisno, v kolikšni meri je dovzeten za stres in kakšen vpliv ima nanj. Zavedati pa se je potrebno, da daljša izpostavljenost stresu lahko usodno vpliva na naše psihično in fizično zdravje, zato je pomembno, da stres prepoznamo in ga skušamo obvladati.

Posameznikom so na voljo številne metode in tehnike za premagovanje stresa in ena izmed njih je biofeedback.

Kakršnakoli informacija o stanju našega organizma je pravzaprav biofeedback. Merjenje telesne temperature, krvnega tlaka, tehtanje – vse to so aktivnosti, ki nam dajejo neko povratno informacijo o našem telesu. Pravzaprav nam te informacije omogočajo, da prevzamemo neke pobude, na kak način bi telo vrnili v ravnovesje. Če nam termometer pokaže visoko temperaturo, poznamo načine, kako jo znižati; če nam tehnica pokaže preveč kilogramov, se lotimo diete; če nam merilec tlaka pokaže visok pritisk, bomo primorani regulirati vnos hrane in soli.

Vse te nam že poznane vsakdanje biofeedback naprave so z razvojem tehnologije napredovale do te stopnje, da nam je danes omogočeno nadzorovati tudi avtonomni živčni sistem, kar je ključnega pomena za premagovanje vsakdanjih zahtevnih obveznosti. Telo se na stres odzove s tipičnimi znaki, kot so: hitrejše bitje srca, hitrejše dihanje, spremenjena galvanska prevodnost kože, povečano izločanje adrenalina, povečanje krvnega tlaka in mišične prekrvavitve,… Biofeedback naprava sproti spremlja telesne odzive, ki jih sproži neka stresna reakcija  ter s tem posamezniku omogoča vpogled v lastne telesne procese. Bistvo tehnike je, da se posameznik sam nauči sproščanja, pri tem pa ima kot pripomoček napravo, ki je z njim povezana preko senzorjev in mu kot povratno informacijo na monitorju prikazuje določene animacije. S tem dobi vpogled, kakšne je njegova stopnja relaksacije.

Biofeedback terapija traja 60 minut. Število ur na teden in dolžina trajanja je odvisna od stanja klienta. Najvažnejši del biofeedbacka pa je uporaba spoznanega v vsakdanjem življenju, brez pomoči naprave.