Managerji

BeFunky_3D-Business-Graphic-13-485x728.jpg

Od managerjev se še nikoli ni toliko pričakovalo, kot se od njih brezpogojno zahteva danes. Obstoj podjetja in njegova rast sta odvisna od odličnosti strategije, izvirnosti managerskih tehnik, inovativnega preseganja konkurence, skrajšanja ciklov, razvoja izdelkov, sposobnosti kreativnega vodenja ter razvoja kadrov. Še posebej sposobnost koncentracije je bistvenega pomena v vseh poklicih, saj nekatera delovna področja zahtevajo nadpovprečno zbranost in neprekinjeno natančnost.

Z neurofeedback treningom pomagamo zaposlenim, da dosežejo boljše rezultate in da se v obstoječem okolju znajo učinkoviteje spopadati s stresnimi situacijami.

Za razliko od kliničnega dela uporabe neurofeedbacka, se za najboljšo pripravljenost npr. med zaposlenimi v stresnem okolju, osredotočamo predvsem na valove v razponih theta, alfa in smr (nizka beta) pri merjenju na centralnih delih glave, kjer spodbujamo ali inhibiramo visoke in nižje frekvence, odvisno od željenega učinka in posameznika. Tudi časovni program in vizualizacija sta prilagojena. V praksi to za zaposlenega pomeni učinkovitejše soočanje s stresom in hitrejšo relaksacijo, kar vpliva tudi na večjo emotivno ravnovesje in lažji prehod do boljše osredotočenosti. Za t.i. fokusiranje uma pa treniramo beta valove, ki izboljšajo mentalne sposobnosti, večjo usmerjenost k ciljem in večjo zbranost.

Kakšna je povezava peak performance treninga z neurofeedbackom?

Bistvo treninga je učenje povezav med našim psihološkim obnašanjem ali internimi navadami in kvaliteto delovanja možganov skozi odzivnost in EEG parametre. Izkušnja pridobljena na tak način, omogoča intenzivnejše razpolaganje z miselnimi operacijami in bolj učinkovito lociranje njihovih izvorov za srečanje s specifičnimi potrebami. Smisel je v večji uporabi našega lastnega uma v pomenu učinkovitosti, da lahko dosežemo boljše rezultate in posledično večjo učinkovitost na kariernem področju.

Kaj je prednost peak performance treninga z neurofeedbackom?

 • boljša koncentracija
 • večja pozornost
 • lažje sprejemanje odločitev
 • manjša verjetnost števila napak
 • krajši odzivnejši čas
 • večja kreativnost
 • več sprotnega spomina
 • pospešeno učenje
 • povečana odpornost proti stresu
 • povečana produktivnost
 • manjša verjetnost za »izgorelost«
 • hitrejša in globja relaksacija
 • boljša telesna in umska povezanost
 • reducirana anksioznost in strah
 • povečana samozavest in asertivnost
 • boljša samokontrola
 • razvoj samozavedanja
 • razvoj čustvene inteligence

Ali je trening z neurofeedbackom »dober za vse« ?

Ne. Vpliv neurofeedback treninga za peak performance je v principu potencial uma in reakcija na stres. Ker pa ima le to velik vpliv na veliko področjih, je možnost uporabe s tega vidika zares velika.

imagesL83NCJ03

 

Pri katerih dejavnostih iz kariernega vidika lahko pridobite z neurofeedbackom?

 • pomembnih sestankih
 • javnih govorih
 • usposabljanju
 • konkurenčnosti
 • preglednosti
 • študijah
 • analizah
 • kreativni aktivnosti
 • sprejemanju odločitev
 • delovanju pod stresom
 • kritičnih situacijah

Ali ima treniranje učinek na vse ljudi?

Študije kažejo, da okoli 90% uporabnikov zaznava pozitivni vpliv. Moč vpliva je odvisna od posameznika, od blagega do močnega. Subjektivne ocene so podprte in potrjene z objektivnimi raziskavami, ki se nanašajo na stopnjo napak, vizualno-audio učinkovitostjo, šolskimi ocenami  in analizo grafov eeg.

Kako dolgo traja trening ?

Minimalni trening peak performance z neurofeedbackom pri nas traja dvakrat tedensko po eno uro v obsegu vsaj 10 ur. Za boljši učinek je  priporočljivo trenirati trikrat tedensko v obsegu več kot 20 ur. Zraven rednih treningov zelo priporočamo trening z neurofeedbackom pred kakšnim pomembnim dogodkom, recimo ključnim sestankom, javnim govorom itd., ali pa po dlje trajajočem delovanju pod stresom.

Kdaj so vidni rezultati?

Percepcija rezultatov ima več faz. Veliko ljudi doživi tako imenovani »efekt novitete«, ki je povezan z vznemirljivostjo (podobno kot pri nakupu novega avtomobila). To izkustvo nima pomena za trening in ponavadi zbledi že čez nekaj dni.  Druga komponenta, ki pa ima pomen in jo je možno opazovati, je izboljšanje v  razpoloženju (osredotočenost, jasnost, umirjenost). Ta se ponavadi pojavi tekom treninga ali v naslednjih nekaj urah po treningu. Tretja komponenta, ki pa je glavni cilj neurofeedbacka je temeljno napredovanje (po ali med nekaj že narejenimi treningi) v psiholoških funkcijah v primerjavi z prej (mentalna učinkovitost, koncentracija, pozornost). Čez čas vse večja učinkovitost  prodre na več naših področij in začne postajati del naše naravne celote.