Peak Performance

Uspeh ne pride sam, potrebno si ga je izboriti

Ko dogajanj več ne morete nadzorovati, si postavite nov izziv; nadzorujte sebe in svoje odzive na dogajanje. V tem je vaša moč!

- Neuromedis - peak performance manager

Peak performance treningi za managerje - Ključ do uspeha

Od managerjev se še nikoli ni toliko pričakovalo, kot se od njih brezpogojno zahteva danes. Obstoj podjetja in njegova rast sta odvisna od odličnosti strategije, izvirnosti managerskih tehnik, inovativnega preseganja konkurence, skrajšanja ciklov, razvoja izdelkov, sposobnosti kreativnega vodenja ter razvoja kadrov. Še posebej sposobnost koncentracije je bistvenega pomena v vseh poklicih, saj nekatera delovna področja zahtevajo nadpovprečno zbranost in neprekinjeno natančnost.

Z neurofeedback treningom pomagamo zaposlenim, da dosežejo boljše rezultate in da se v obstoječem okolju znajo učinkoviteje spopadati s stresnimi situacijami.

Za razliko od kliničnega dela uporabe neurofeedbacka, se za najboljšo pripravljenost npr. med zaposlenimi v stresnem okolju, osredotočamo predvsem na valove v razponih theta, alfa in smr (nizka beta) pri merjenju na centralnih delih glave, kjer spodbujamo ali inhibiramo visoke in nižje frekvence, odvisno od željenega učinka in posameznika. Tudi časovni program in vizualizacija sta prilagojena. V praksi to za zaposlenega pomeni učinkovitejše soočanje s stresom in hitrejšo relaksacijo, kar vpliva tudi na večjo emotivno ravnovesje in lažji prehod do boljše osredotočenosti. Za t.i. fokusiranje uma pa treniramo beta valove, ki izboljšajo mentalne sposobnosti, večjo usmerjenost k ciljem in večjo zbranost.

- Neuromedis - peak performance podjetja
Povečana odpornost proti stresu, večja produktivnost, manjša verjetnost izgorelosti, boljša telesna in umska povezanost
Boljša koncentracija, pozornost, spomin, pospešeno učenje, večja kreativnost
Povečana samozavest in asertivnost, boljša samokontrola, razvoj samozavedanja in čustvene inteligence
Lažje sprejemanje odločitev, manjša verjetnost števila napak, hitrejša in globlja relaksacija
Povečana odpornost proti stresu, večja produktivnost, manjša verjetnost izgorelosti, boljša telesna in umska povezanost
Boljša koncentracija, pozornost, spomin, pospešeno učenje, večja kreativnost
Povečana samozavest in asertivnost, boljša samokontrola, razvoj samozavedanja in čustvene inteligence
Lažje sprejemanje odločitev, manjša verjetnost števila napak, hitrejša in globlja relaksacija
Peak performance oziroma trening optimalnega psihofiziološkega funkcioniranja je namenjen vsakemu, ki si želi izboljšati svoj poslovni uspeh in zgraditi trdne temeljne, na katerih bo gradil svojo poslovno pot. Ustrezna mentalna pripravljenost je osnova za uspešno kariero.

Učinkovitost peak performance treninga z bio/neurofeedbackom

Neurofeedback in biofeedback

Bistvo treninga je učenje povezav med našim psihološkim obnašanjem ali internimi navadami in kvaliteto delovanja možganov skozi odzivnost in EEG parametre. Izkušnja pridobljena na tak način, omogoča intenzivnejše razpolaganje z miselnimi operacijami in bolj učinkovito lociranje njihovih izvorov za srečanje s specifičnimi potrebami. Smisel je v večji uporabi našega lastnega uma v pomenu učinkovitosti, da lahko dosežemo boljše rezultate in posledično večjo učinkovitost na kariernem področju.

- Neuromedis - managerji1
Naročite se na brezplačno predstavitev

Skupaj bomo pogledali kako vam neurofeedback lahko pomaga in vam predstavili individualni plan treningov