Napredna psihoterapija

Najučinkovitejši psihoterapevtski pristop

Med prvimi na svetu smo združili učinkovito desetletja poznano psihoterapijo s tehnologijo za še boljše rezultate!

- Neuromedis - napredna psihoterapija2

Kaj je napredna psihoterapija

Psihoterapevtski proces se izvaja po najbolj napredni metodi in tehnikah, ki vključujejo znanja iz najnovejših nevro-znanstvenih raziskav o delovanju možganov in nastanku in spreminjanju nevroloških povezav, integrativno psihoterapijo, elemente Brainspotting metode – metode za predelavo travm in čuječnosti.

Pri prepoznavanju in regulaciji čustvenih odzivov, pa se uporablja tudi tehnologija Biofeedback s pomočjo katere klient na polju ekrana, prepoznava in regulira svoj čustveni odziv.

Na podlagi najnovejših raziskav o delovanju možganov, nastajanju in spreminjanju nevronskih povezav, se spreminja tudi sam psihoterapevtski pristop, ki se ne izvaja več z direktno predelavo travm oz. negativnih dogodkov ampak s krepitvijo pozitivnega miselnega procesa, spreminjanja prepričanj (naučenih miselnih vzorcev), spremembo vedenja in ustreznega sproščanja.

Terapevtski proces pri uporabi napredne psihoterapije je usmerjen izključno v rešitev problema in zajema izobraževanje, predstavitev vaj in tehnik, ki jih posameznik prične izvajati takoj in pripomorejo k takojšnjemu olajšanju stiske in izboljšanju počutja. Z razumevanjem miselnih procesov in izvajanjem vaj, se pri klientu spodbudi tudi željeni proces spreminjanje miselnega vzorca, ki je pripeljal do stiske in tako zmanjša možnost za ponovitev slabega počutja oz. poslabšanje zdravstvenega stanja.

- Neuromedis - rezultati2
- Neuromedis - napredna psihoterapija

V kolikor klient ne spremeni miselnega procesa, ki ga je pripeljal do negativne situacije, se le ta vrne in tako se znajdemo v začaranem krogu skrbi, strahov, slabega počutja in hudih stisk.

Napredna psihoterapija je izredno učinkovita, saj klienti v zelo kratkem času pri sebi opazijo izboljšanje razpoloženja, povečanje optimizma, umirjenost, občutke sreče in zadovoljstva ter splošni dvig življenjske energije. Ob vsem tem, pa se izboljša tudi zdravstveno stanje posameznika.

Biofeedback terapija traja 60 minut. Število ur na teden in dolžina trajanja je odvisna od stanja klienta. Najvažnejši del biofeedbacka pa je uporaba spoznanega v vsakdanjem življenju, brez pomoči naprave.

- Neuromedis - biofeedback terapija
Napredna psihoterapija

Hitri in trajni učinki

Psihoterapevstki proces se praviloma ne izvaja več kot 2 meseca oz. več kot 20 ur. Prvi rezultati (če klient sledi protokolu) se namreč pokažejo že po 5 - 10 urah.

S sočasno uporabo Nevrofeedback in Biofeedback metode, pa so spremembe trajne.

Protokol NAPREDNE PSIHOTERAPIJE

- Neuromedis - psihoterapija ljubljana

Ocena stanja, izobraževanje, določitev ciljev/želje, vaje in tehnike, krepitev pozitivnih občutkov in stabilizacijo nevrološkega sistema. Klient s pomočjo terapevta izbere tudi ustrezen način sproščanja, ki ga preizkusi v varnem okolju in se prilagodi posameznikovim željam in počutju in tako poskrbi za izredno pomembno regulacijo stresnih hormonov.

Klient in terapevt skupaj poiščeta tudi škodljiva prepričanja, ki so pripeljala klienta do poslabšanja počutja oz. poslabšanje zdravstvenega (fizičnega ali psihičnega) stanja.

Psihoterapije je vedno usmerjena v cilj, ki si ga je klient zastavil, ne glede na to ali je klient za cilj izboljšanje počutja, dvig samozavesti in poguma, krepitev občutkov zadovoljstva, sreče, svobode ali pa je to izboljšanje partnerskega odnosa, napredek v karieri, finančno stanje itd...

- Neuromedis - biofeedback koherenca
- Neuromedis - mozgani2
- Neuromedis - mozgani1
- Neuromedis - mozgani3
Sprememba nevronskih povezav s spremembo misli - sem kar mislim

Vpliv napredne psihoterapije na zdravje

Raziskave so pokazale, da slaba kontrola misli, negativno razmišljanje, žalost, nesrečnost, apatičnost, občutki krivde, zamere … vplivajo na delovanje/poškodbo LIMBIČNEGA SISTEMA (hipotalamus in posledično hipofizo).

Hipotalamus oslabi delovanje živčnega in hormonalnega sistema (prenos sporočil). Posledično hipofiza prek endokrinih žil poveča rast nenormalnih celic v telesu, kar povzroči razvoj avtoimunih bolezni, rakavih obolenj itd… S spremembo mišljenja, vedenja, dojemanja realnosti, s pozitivnim pričakovanjem, (ki se ga klient nauči s pomočjo izobraževanja in izvedbo psihoterapevtskih vaj), se ponovno spodbudi delovanje limbičnega sistema, ki prek hipotalamusa in hipofize deluje v smeri povečane imunske sposobnosti in zmanjševanja rasti nenormalnih celic.

Sprememba starih negativnih miselnih vzorcev oz. naših prepričanj

Na sliki vidimo možgani pred uporabo psihoterapevtskih vaj in tehnik in po uporabi z spremembo nevronske povezave (slika spodaj)

- Neuromedis - mozgani4
- Neuromedis - mozgani5
Obujanje negativnih dogodkov je kot "jama brez dna"!
- Neuromedis - psihoterapija2

Z naprednim psihoterapevtskim pristopom zdravimo vse duševne motnje ( od anskioznosti, panični napadi, OKM, fobije, motnje hranjenje, depresije…) in pri:

Lažjem soočanju z izgubami (smrt, zapustitev),
predelavi travmatskih dogodkov,
ohranjanju psihične stabilnosti v odnosih, na delovnem mestu ( izgorelost, mobing…),
ohranjanje ali vzpostavitev kvalitetnih partnerskih odnosih,
dvig kvalitete življenja,
karierno svetovanje,
dvig občutka vrednosti, samozavesti, poguma,
kvalitetnem sproščanju, krepitev čuječnosti,

Napredna psihoterapija z brainspotting metodo

BRAINSPOTTING terapija – terapija za predelavo travm in se uporablja kot samostojna ali podporna terapija pri izvajanju napredne psihoterapije ali v kombinaciji z nevrofeedback in biofeedback metodo.

Brainspotting je psihoterapevtska metoda, ki jo je leta 2003 odkril dr.David Grand in trenutno velja za najbolj učinkovito metodo za predelavo travm. Metoda temelji na tem, da imata naš očesni položaj in točka pogleda medsebojno povezavo, ki se izraža v telesnih in čustvenih odzivih. Terapevt klientu, po posebnem protokolu, pomaga locirati točko travme in tako klientu pomaga pri predelavi travmatskega dogodka. Glede na vzdraženost nevrološkega sistema, pa se lahko Brainspotting uporabi tudi za iskanje in utrjevanje klientovih pozitivnih čustvenih virov, kar pripomore, k hitrejši regeneraciji in umiritvi.

- Neuromedis - travma
Naročite se na brezplačno predstavitev

Skupaj bomo pogledali kako vam napredna psihoterapija lahko pomaga